Bezkofeinová káva: Historie, způsoby výroby a výhody bezkofeinové kávy

Historie bezkofeinové kávy

Historie kávy bez kofeinu sahá až do počátku 20. století, kdy se začala zvyšovat poptávka po kávě bez kofeinu. V té době byla káva oblíbeným nápojem a mnoho lidí si chtělo vychutnat chuť kávy bez povzbuzujících účinků kofeinu. První způsoby odstraňování kofeinu z kávy byly hrubé a často vedly ke ztrátě chuti a aroma.
V roce 1903 vyvinul německý obchodník Ludwig Roselius postup pro odstraňování kofeinu z kávy, který spočíval v namáčení zelených kávových zrn do benzenu, toxické chemikálie. Tento postup sice účinně odstraňoval kofein, ale zanechával v kávě zbytkovou chuť a vůni. Proto byly vyvinuty další metody, které používaly jiná rozpouštědla, například trichlorethylen a methylenchlorid.
V šedesátých letech 20. století byly vyvinuty nové metody, které k extrakci kofeinu používaly místo chemikálií vodu. Jedna z těchto metod, nazývaná Swiss Water Process, se používá dodnes a spočívá v namáčení zelených kávových zrn v horké vodě za účelem extrakce kofeinu. Voda pak prochází přes uhlíkový filtr, který kofein odstraní.
V posledních letech roste poptávka po zdravějších a přirozenějších variantách kávy, a proto si proces Sugar Cane Decaf získal oblibu. Existuje několik způsobů, jak se kofein z kávy odstraňuje. 

 

Sugar Cane Decaf Proces: Přírodní řešení pro dekofeinizaci kávy

Sugar Cane Decaf je dvoustupňový proces, při kterém se kofein získává ze zelených kávových zrn pomocí vody a cukrové třtiny. Zelené kávová zrna se namočí na několik hodin do horké vody, aby se z nich získal kofein. Tento proces se nazývá macerace a pomáhá uvolnit kofein z kávových zrn. Poté se do směsi se přidá roztok cukrové třtiny a vody, který působí jako přírodní rozpouštědlo a extrahuje kofein z kávových zrn. Roztok cukrové třtiny přitahuje molekuly kofeinu, váže se s nimi a odstraňuje kofein z kávových zrn. Kávová zrna zbavená kofeinu se oddělí od roztoku cukrové třtiny. Kávová zrna se poté vysuší, aby se odstranila zbytková vlhkost. Káva, která prošla tímto procesem, se často označuje jako "přírodně bez kofeinová káva" a má méně chuťových změn než káva odstraňovaná jinými procesy. Kromě toho je tento proces šetrný k životnímu prostředí. Výhodou procesu Sugar Cane Decaf je, že k extrakci kofeinu se používá přírodní zdroj (cukrová třtina), přičemž v kávě zůstávají přirozené chutě a vůně. Pokud hledáte kvalitní bezkofeinovou kávu, která nejenže splňuje vaše potřeby, ale také je šetrná k životnímu prostředí, měli byste zvážit proces Sugar Cane Decaf.

Výhody Sugar Cane Decaf procesu:

 • Šetrný k chuti kávy: Kofein se odstraňuje při nižších teplotách, než je tomu u tradičních metod, což pomáhá zachovat přirozenou chuť a vůni kávy.
 • Šetrný k životnímu prostředí: Nepoužívá chemická rozpouštědla.

Připravte si lahodnou bezkofeinovou kávu upravenou Sugar Cane procesem. Zakoupíte ji u nás na e-shopu tady.

 

CO2 proces: Metoda vhodná pro dekofeinizaci velkých objemů kávy

Proces odstraňování kofeinu z kávy CO2 je metoda odstraňování kofeinu ze zelených kávových zrn pomocí oxidu uhličitého (CO2) jako rozpouštědla. Tento proces běžně používají velcí výrobci kávy.
Proces začíná tím, že jsou kávová zrna namočena ve vodě. To pomáhá uvolnit kofein z kávových zrn. Poté jsou zrna podrobena vysokému tlaku a teplotě, což způsobí, že se CO2 přemění na superkritickou kapalinu. Superkritická kapalina má vlastnosti jak plynu, tak kapaliny, což jí umožňuje snadno pronikat do struktury kávových zrn a extrahovat kofein. Tato metoda je účinná při odstraňování kofeinu z kávy a zachovává si přirozenost chuti a aroma kávy. Je také považována za bezpečnou metodu, která nezpůsobuje žádné škodlivé účinky na zdraví.

Výhody metody CO2 procesu:

 • Efektivní při odstraňování kofeinu: Tato metoda může odstranit až 99 % kofeinu z kávy.
 • Bezpečnostní: Tato metoda je považována za bezpečnou metodu, která nezpůsobuje žádné škodlivé účinky na zdraví.

Swiss Water proces: Vodních proces odstraňování kofeinu z kávy

Tento proces spočívá v namáčení kávy do speciálního roztoku, kde se kofein odstraňuje pomocí aktivního uhlí a filtrace. Tento proces je šetrný k životnímu prostředí, nezpůsobuje změny v chuti. Tento proces byl vyvinut ve Švýcarsku ve 30. letech 20. století a v současnosti jej používá mnoho specializovaných kávových společností po celém světě. Proces začíná namáčením zelených kávových zrn v horké vodě, která extrahuje kofein a další rozpustné sloučeniny. Voda pak prochází přes uhlíkový filtr, který kofein odstraní a ponechá v kávě přirozenou chuť a vůni. Bezkofeinová kávová zrna se poté suší, aby se odstranila zbytková vlhkost.Swiss Water proces však může být dražší než jiné metody odstraňování kofeinu z kávy, protože vyžaduje vysokou úroveň dovedností a pozornost věnovanou detailům.

Výhody Swiss Water procesu:

 • Bez chemikálií: Je to šetrná metoda, která nepoužívá chemikálie
 • Zachování kvality: Swiss Water proces se snaží minimalizovat ztrátu dalších sloučenin a olejů
 • Efektivní při odstraňování kofeinu: Tato metoda může odstranit až 99,9 % kofeinu z kávy.

Mechanický proces: Nejstarší metod odstraňování kofeinu

Mechanický proces odstraňování kofeinu z kávy je metoda odstraňování kofeinu ze zelených kávových zrn pomocí mechanických prostředků, jako je tlak páry nebo máčení v horké vodě. Tento proces je jednou z nejstarších metod odstraňování kofeinu z kávy a byl hojně používán v počátcích kávového průmyslu. Celkově lze říci, že mechanický proces  odstraňování kofeinu z kávy je historickou a dobře zavedenou metodou odstraňování kofeinu z kávy a někteří výrobci kávy, kteří upřednostňují cenovou dostupnost a jednoduchost, jej používají i nadále.

Výhody mechanického procesu:

 • Jednoduchá a přímočará medoda: Nevyžaduje použití chemikálií ani specializovaného vybavení
 • Cena: Levnější než jiné metody odstraňování kofeinu z kávy

Chemický proces: Rozpouštědla methylenchlorid a ethylacetát

Methylenchlorid a ethylacetát jsou dvě hlavní chemikálie používané k odstraňování kofeinu z kávových zrn v chemicém procesu. Methylenchlorid je rozpouštědlo, které se aplikuje na zrna, váže se na kofein a následně je odplaveno oplachem vodou. Ethylacetát, přírodní sloučenina nacházející se v ovoci, má podobný účinek. Zrna se namočí, ethylacetát váže kofein a následně se zrna opláchnou. Tento proces může způsobit změny v chuti kávy.
Tyto chemické metody jsou relativně efektivní při odstraňování kofeinu, ale zaněchávají zbytky těchto chemikálií v kávě. Průmyslové postupy sice zajišťují minimální zbytky, avšak existuje zákonně stanovená limity a monitorování zbytků chemikálií pro zajištění bezpečnosti pro spotřebitele.

Výhody chemického procesu:

 • Náklady: Tato metoda je obvykle levnější než jiné metody dekofeinizace kávy
 • Rychlost: Tato metoda je relativně rychlá a lze ji použít k dekofeinizaci velkých objemů kávy.

Bezkofeinová káva, která vám umožní užít si chuť kávy bez kofeinové kocoviny máme i u nás na e-hopu tady.